knrt.net
当前位置:首页 >> 核舟记中狭的读音 >>

核舟记中狭的读音

xiu xia 长而窄

原句意思是:原来是挑选了一个长而狭的桃核刻成的. 之:的,结构助词. 望采纳 ,谢谢 !

原文 明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿(mǐn) 、人物,以至鸟兽、木石,罔(wǎng)不因势 雕橄榄核小舟(乾隆二年)象形,各具情态.尝贻(yí)余核舟一,盖大苏泛赤壁云. 舟首尾长约八分有(yòu)奇(jī),高可

《核舟记》全文及注音如下: 明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室器皿人物,以至鸟兽木石,罔不因势象形,各具情态.尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云. (míng yǒu qí qiǎo rén yuē wáng shū yuǎn ,néng yǐ jìng cùn zhī mù ,wéi gōng sh

念zhuiji念zuo.第四声.

xia第二声

重点生词注音如下(已经本人校对过) 器皿(mǐn) 罔(wǎng) 贻(yí) 高可二黍(shǔ) 许箬(ruò) 篷 执(zhí) 石青糁(sǎn)之 髯(rán) 不属(zhǔ) 诎(qū) 椎(c huí)髻(jì) 天启壬(rén) 戌(xū) 舟尾横卧一楫(jí) 舟首尾长约八分有(yòu)奇(jī)褶(zhě) 篆(zhuàn)

原文 明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿(mǐn) 、人物,以至鸟兽、木石,罔(wǎng)不因势 雕橄榄核小舟(乾隆二年) 象形,各具情态.尝贻(yí)余核舟一,盖大苏泛赤壁云. 舟首尾长约八分有(yòu)奇(jī),高

正确读音是hé核(念he时):果实中心包含果仁、质地坚硬的部分.核(念hu时):意义同上,一般用于口语化,如:梨核儿,桃核儿核舟:专门选取桃核(现在也有用橄榄核的),雕刻成长舟或小船.是微雕的一种.核舟历史:明朝末年王叔远的核舟,后被散文家魏学写成《核舟记》一文,其中有“罔不因势象形,各具情态”“而计其长曾不盈寸,盖简桃核修狭者为之.”等语句,可以看出核舟具有很高的艺术和观赏价值.

1、盖(gài)大苏泛赤壁云2、盖(gài)简桃核修狭者为之

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com