knrt.net
当前位置:首页 >> 括号45+360÷45括号乘48等于多少 >>

括号45+360÷45括号乘48等于多少

(45+360÷45)x48 =(45+360÷9÷5)x48 =(45+40÷5)x48 =(45+8)x48 =53x50-53x2 =2650-106 =2544

22×(120-360÷45) =22×(120-8) =22×112 =20×112+2×112 =2240+224 =2464

有括号先算括号里面的的。然后遵守四则运算法则,先算乘除,再算加减。

(75+360)X(20-5) =435X15 =435X10+435X5 =4350+2175 =6525

360÷[(12-7)X18] =360÷18÷5 =20÷5 =4

360÷(4+2×6) =360÷16 =22.5

360÷(12+6)×5 =360÷18×5 =20×5 =100

(1)360×(45-15×3),=360×(45-45),=360×0,=0;(2)72÷[(10-6)×2],=72÷[4×2],=72÷8,=9.

我查一道数学题填空题360÷15等于括号360÷3括号除以括号15除以里面填什么? 360÷15=(360÷3)÷(15÷3),里面填(3) 用的是商不变性质 商不变性质:被除数和除数同时除以一个不为0的数,商不变

(40+360)÷20-5=400÷20-5=20-5=15;40+360÷(20-5)=40+360÷15=40+24=64;所以把算式40+360÷20-5先按加→除→减的运算顺序加上括号为(40+360)÷20-5;再按减→除→加的运算顺序加上括号为40+360÷(20-5).故答案为:(40+360)÷20-5;40+360÷(20...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com