knrt.net
当前位置:首页 >> 数控铣床编程实例精粹 >>

数控铣床编程实例精粹

相对坐标编程的程序,系统是FANUC 0 N01 G90 G17 X20 Y20 LF N02 G01 X20 F100 LF N03 G03 X10 Y10 I0 J-10 LF N04 G02 X-10 Y10 I0 J-15 LF N05 G01 X-20 Y-10 LF N06 Y-10 LF N07 G00 X-20 Y -20 M02 LF

你深度5的程序我可以解决 1.开粗 2.等高 问题是程序会多些 你用CF可以解决

O0001; G17G40G49G80; G54G90G0X0Y0; S800M03; G43Z30H01; Z2; M08; G1Z-2F60; G41G1X15Y0; G03X-15Y0R15; G03X15Y0R15; G1Z1; G91G28Z0; G28Y0; M09; M30;用20球头铣刀 对刀零点 零件中心。铣30槽 深2

观看我的土豆网视频教程吧

这样子可以吧

现成的 用12的球头刀 圆柱上面 有个半球 主程序 O123 90G80G49G40 G0G90G54X40Y0S1600M3 G43H1Z100M8 Z10 G1Z0F300 M98P110L15 G90G1Z20F500 G1X40Y0 M98P210 G91G28Z0 M5 G91G28Y0 M30 子程序 一 先加工 圆柱 30个深度 O110 G91Z-2F500 G90G41G...

不懂就去问老师 看教科书 查资料啊 这里没人能帮得了你的 专业知识 这里也说不清 请采纳

O0001; G17G40G49G80; G54G90G0X0Y0; S800M03; G43Z30H01; Z2; M08; G1Z-2F60; G41G1X15Y0; G03X-15Y0R15; G03X15Y0R15; G1Z1; G91G28Z0; G28Y0; M09; M30;

% O0100 T11 G90 G80 G00 G17 G40 M23 G43 H11 Z50. S2000 M03 G00 X-63.478 Y10.391 Z50. M09 Z1. G01 Z-0.2 F100 Y16.958 F2000 X-66.522 Y3.824 X-63.478 Y10.391 X-59.978 Y9.891 G03 X-59.478 Y10.391 J0.5 G01 Y20.958 X-70.522 Y-0.176 X...

数控机床编程实例 作者: 来源: -------------------------------------------------------------------------------- 常用的圆弧编程指令是G贰和G三,使用时必须编入圆弧起点坐标,终点坐标、圆弧半径或中心坐标,可处理各种类型的圆弧编程。西...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com