knrt.net
当前位置:首页 >> 30以内加减法混合运算 >>

30以内加减法混合运算

解答: 1、找到百度文库 2、输入:二十以内加减混合运算练习题 3、点击搜索 4、找到你喜欢的文档 5、点击下载 6、保存 7、ok

教学目标: 1.让幼儿来理解加法减法的含义,掌握5的加减法。 2.使幼儿学会解答简单的口述加减法应用题,培养幼儿初步析问题的能力. 教学重、难点:掌握5的加减法 教学准备: 苹果卡片4个、动物卡片:狮子、老虎、大象、斑马各5张 教学过程: 一...

一家三口去公园,门票成人10元一张,儿童5元一张。满20元可返3元。问一家三口需要多少钱?

解 1、找到百度文库 2、输入:二十以内加减混合运算练习题 3、点击搜索 4、找到你喜欢的文档 5、点击 6、保存 7、ok

3. =ab 4. =2x+4y 5. =-a^3bc^2-15ab^2c 6. =x^2+2x 7. =3-3y 11. =3x^2-xy+y^2 12. =2a-2b-3 13. =0 14. =x-y 16. =x 17. =4 18. =3x^2-5xy+y^2 19. =-x^3-y^3 21. =3x^3-2x^2-4x-1 22. =-x^3-2x^2+6x-7 23. =0.03 25. =m^4-4m^3-2m^2-2m+4 26....

答案 859+65-145= 925+47-512= 793-432+56= 535+45-156= 694+123-492= 355-165+185= 774+36-575= 888-444+222= 684-483+75= 971-564+123=

22+28+21= 81-32-18= 21+19-8= 39+36-66= 00-28-35= 23+47-28= 28+24-16= 19+19+24= 15+6= 65-39+26= 28+28+28= 34+47-15= 91-19-56= 42+8 =50-19= 33+27+18= 15+55-33= 89-39-26= 12+18+37= 34-8 =38-17= 29+28+27= 51-16+26= 28+18-27= 89-19-...

8+7-9= 9+8-1= 7+3-7= 7+9-3= 4+8-2= 8+5-5= 6+3-8= 7+7-3= 9+5-6= 7+5-9= 4+5-3= 9+10-6= 3+4-7= 8+2-8= 12+4-7= 10+9-9= 7+4-4= 5+9-1= 3+6-5= 7+2-5= 5+5-8= 5+9-5= 5+7-1= 7+3-5= 6+4-6= 6+8-6= 6+3-9= 2+5-6= 4+8-6= 12+1-5= 9+10-4= 3+2-5...

12.65+3.5= 85.6-3.21= 12.65+3.5= 85.6-3.21= 12.65+7.5= 83.6-4.35= 12.65+7.5= 83.6-4.35= 32.7+7.52= 55.6-5.75= 32.7+7.52= 55.6-5.75=

加减法混合运算首先算括号里的,其次是按照先后顺序计算。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com