knrt.net
当前位置:首页 >> jquEry点击改变文字 比如点击 关注 后变成 取消关注 >>

jquEry点击改变文字 比如点击 关注 后变成 取消关注

Jquery效果,点击切换文字,变换背景颜色,再次点击,文字和背景色变回来,求大神,...$('.cck').html('点击关闭&...

关注$(function(){ $("#clickMe").on("click",function(){ $("#clickMe").text("取消关注") })})要引入jQuery思路是这样的,但是在项目中点击的时候要去ajax请求,数据请求成功之后根据返回的数据判断是显示关注还是取消关注

$("#id").click(function() { if ($("#btn").text() == '收藏' ) { $("#btn").text('取消收藏'); } else { $("#btn").text('收藏'); } });

内容修改 内容修改 内容修改 function cg(obj){ var o=obj.previousSibling; if(o.childNodes[0].value) { o.innerHTML = o.childNodes[0].value; }else{ o.innerHTML=""; } }

最好在超链接上加个ID ,比如:id="xx",接下来的方法就是 $("#xx").on("",function(){ if($(this).attr("class")=="editbtn"){ $(this).removeClass("editbtn"); $(this).addClass("cancelbtn"); $(this).text("取消修改"); $(this).prev().remo...

var $tab = $(".rg_tab").find("a"); var tc = $tab.css("color"); $tab.on("click",function(){ $tab.css("color",tc); $(this).css("color","#f00"); });

css:/*原来的背景色*/.bg{background:'red'}/*要切换的背景色*/.bg_click{background:'green'}js:$('div').on('click',function(){ var $div = $(this); var $others = $div.siblings(); if($div.hasClass('bg')){ $div.removeClass('bg').addCl...

只有在点击状态鼠标按下才是小手//引入jQuery$("#w").mousedown(function(){$(this).css("cursor","pointer");}).mouseup(function(){$(this).css("cursor","default");});上面是点击和松开鼠标的 如果是直接鼠标移动到那个文字区域的话就这样 #...

在$("#father").toggle();下面加一句 $('#yinchangquanbu').html("显示全部");

假设每次添加内容都是一样的,可以参考以下代码:(注意我是用的谷歌提供的jquery,可能需要换成你用的jquery) const appendBtn = document.getElementById("appendBtn");const str = "内容";appendBtn.addEventListener('click', function() {...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com